Проектиране и изработка

Проектиране и изработка на инструментална екипировка – шприц форми със или без предоставен 3Д модел на клиента