Продукти

1. Маркиращи пластини за дърводобивната промишленост за трупна и провостояща дървесина
2. Чукове за маркиращите пластини
3. Пълнители за маркиращите пластини

Пластините  са  с цвят по желание на клиента , с поставени  обозначения върху тях също по желание на клиента.  Изработени са от полиамид, устойчиви на удар, висока и ниска температура,  са съвместими с произвежданите от нас  чипинг-чукове. Пластините   могат да бъдат поставяни върху челата на дървени асортименти от иглолистни и широколистни дървесни видове. Качеството и вида на пластините  е такова, че  позволява стабилното им закрепване върху челата на дървените асортименти и не позволява повторното им използване.

IMGA0689IMGA0691IMGA0693